ข่าวสารและกิจกรรม

22/เม.ย./2021

กิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ณ “โรงเรียนวัดธรรมนาวา”

วันที่ 17 ธันวาคม 2020
07/ม.ค./2021

กิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ณ “โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม”

วันที่ 17 ธันวาคม 2020
06/ธ.ค./2020

กิจกรรมส่งเสริมการขายในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 ตุลาคม 2020
06/ธ.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 พฤศจิกายน 2020
06/ธ.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 พฤศจิกายน 2020
29/ต.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” ที่โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 ต.ค. 2020