ข่าวสารและกิจกรรม

29/ต.ค./2020

กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 4

10 ต.ค. 2020
29/ต.ค./2020

กิจกรรม CSR ในโครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 ก.ย. 2020
29/ต.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ต.ค. 2020
05/ส.ค./2020

กิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนอาหารให้มีความสุขใจเมื่อได้รับประทาน

5 ส.ค. 2020
25/ก.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง และอร่อยอิ่มท้อง” ที่โรงเรียนวัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา

7 กรกฎาคม 2020
25/ก.ค./2020

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง และอร่อยอิ่มท้อง” ที่โรงเรียนวัดจำปา พระนครศรอยุธยา

14 กรกฎาคม2020