ประวัติความเป็นมา

นิปปอนแฮมกรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี ค.ศ.1942 ด้วยการเป็นผู้ผลิตแฮมและไส้กรอกรายแรกๆ ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 70 ปี ซึ่งประเทศไทยนั้นมีโรงงานและห้อง Lab ในการผลิตและพัฒนาสินค้า เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตคือ ไส้กรอกสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อไก่แปรรูปสำเร็จ และผักแปรรูปต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายเนื้อวัวญี่ปุ่น รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็งซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานการันตีโดย GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001

วิสัยทัศน์

นิปปอนแฮมกรุ๊ป ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงริเริ่ม สร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสินค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกทวีปทั่วโลก รวมถึง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของเรา........

บริษัทเรามีแนวคิดหลักพื้นฐานคือ ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมนำสมัย และสนับสนุนสังคม ซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงาน จะได้รับคุณค่าในการดำรงชีวิต และมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง