ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
E-mail : info@tncs.co.th